Ziare.com

De ce cresc sau scad bugetele institutiilor publice?

Sambata, 12 Noiembrie 2011, ora 21:16

   

De ce cresc sau scad bugetele institutiilor publice?
Ministerul de Finante a publicat, pe pagina de Internet a institutiei, proiectul de buget pentru anul 2012, care urmeaza sa fie supus dezbaterii Parlamentului.

Bugetul pentru anul viitor a fost construit pe o crestere economica situata intre 1,8% si 2,3%.

Documentul pregatit de palatul Victoria prevede inghetarea pensiilor pe intreaga perioada a anului viitor si nu exista referiri cu privire la o eventuala majorare a acestora si a salariilor in al doilea semestru.

Guvernul va reduce alocarile bugetare pentru jumatate dintre ministere in 2012 comparativ cu nivelul din acest an, printre ministerele afectate fiind Educatia, Cultura, Agricultura si Justitia, insa va majora bugetul Apararii,
Transporturilor, Sanatatii.

1. Suplimentari ale bugetelor:

* Ministerul Mediului si Padurilor

Suplimentarea de la 2,28 mld. lei la 2,994 mld. lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor aferente contributiei nationale la POS Mediu.

* Ministerul Sanatatii

Suplimentarea de la 4,82 mld. lei la 5,46 mld. lei se datoreaza aplicarii prevederilor art.213 alin. (2) lit.h) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, potrivit carora contributia de asigurari sociale de sanatate
pentru veniturile din pensii pana in 740 de lei se suporta de la bugetul de stat.

* Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Suplimentarea de la 14,27 mld. lei la 14,79 mld. lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor aferente fondurilor externe nerabursabile pentru POS Transport.

* Ministerul Finantelor Publice

Suplimentarea de la 2,85 mld. lei la 3 mld. lei in anul 2012 fata de anul 2011 se datoreaza in principal fondurilor necesare pentru plata despagubirilor in numerar de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor
aferente legilor de restituire, fiind incluse fonduri suplimentare de la bugetul de stat pentru echivalarea diminuarii Fondului Proprietatea.

* Ministerul Afacerilor Externe

Suplimentarea de la 540,7 mil. lei la 646,27 mil. lei se datoreaza in principal fondurilor necesare cofinantarii nationale aferente programelor finantate din Fondul Social European si din Fondul Frontierelor Externe (31,5milioane
lei), finantarii din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana aferente acestor programe (60,5 milioane lei) precum si organizarii expozitiei EXPO 2012-Yeosu-Coreea.

* Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Suplimentarea de la 1.607 mld. lei la 1.67 mld. lei se datoreaza in principal asigurarii sumelor necesare subventionarii dobanzii aferente cardului Kogalniceanu, asigurarii sumelor necesare acoperirii angajamentelor aferente
proiectului pentru inchiderea minelor, regenerarea mediului si reconstructia socio-economica a regiunilor afectare finantat din cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila precum si a asigurarii sumelor aferente
contributiei nationale la POSCCE.

* Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Suplimentarea de la 214,95 mil. lei la 266,44 mil. lei se datoreaza in principal asigurari sumelor necesare acoperirii contravalorii licentelor in scoli precum si a asigurarii sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile
postaderare pentru care MCSI este beneficiar de proiecte.

* Curtea de Conturi

Suplimentarea de la 149,4 mil. lei la 185,8 mil. lei se datoreaza in principal majorarii numarului de posturi finantat cu 30 posturi pentru Autoritatea de Audit, personal care beneficiaza de prevederile Legii nr. 490/2004, derularea
in anul 2012 de proiecete noi finantate din fonduri europene si asigurarii fondurilor pentru achizitionarea unui sediu pentru Camera de Conturi Dolj.

* Agentia Nationala de Integritate

Suplimentarea de la 13,7 mil. lei la 42.9 mil. lei se datoreaza in principal pentru finantarea in anul 2012 a 10 posturi suplimentarea fata de anul 2011, achizitionarea serviciilor de arhivare electronica a declaratiilor de avere si
de interese si servicii asociate, serviciilor de implementare si mentenanta pentru aplicatie informatica destinata suportului administrativ al Agentiei, derularea din anul 2012 a unui proiect cu finantare nerambursabila din
Programul Operational "Dezvoltarea capacitatii administrative" (22,3 milioane lei).

* Ministerul Afacerilor Europene

Suplimentarea de la 65,45 mil. lei la 86,7 mil. lei se datoreaza suplimentarii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN), acest minister fiind si autoritate de management pentru
Programul Operational Asistenta Tehnica si avand ca misiune principala cresterea gradului de absorbtie al fondurilor externe nerambursabile.

* Consiliul Superior al Magistraturii

Suplimentarea de la 71,7 mil. lei la 79,1 mil. lei se datoreaza in principal derularii in anul 2012 a unor proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile.

* Consiliul Concurentei

Suplimentarea de la 34,65 mil. lei la 41,4 mil. lei se datoreaza in principal majorarii numarului de posturi finantat cu 10 posturi si derularii de proiecte noi finantate din fonduri externe nerambursabile.

* Curtea Constitutionala

Suplimentarea de la 12,44 mil lei la 13,9 mil. lei se datoreaza in principal pentru asigurarea fondurilor aferente organizarii manifestarilor consacrate sarbatoririi a 20 de ani de la infiintarea Curtii, cat si pentru finantarea
cheltuielilor de intretinere a bazei materiale si de protocol a RA-APPS-ului efectuate in conformitate cu prevederile HG nr.60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat".

* Administratia Prezidentiala

Suplimentarea fondurilor de la 28,8 mil. lei la 29,6 mil. lei este pentru medalii si pentru Muzeul Cotroceni.

* Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Suplimentarea de la 8,78 mil. lei la 9,1 mil. lei se datoreaza necesitatii asigurarii cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii CNSC, respectiv a solutionarii contestatiilor al caror numar a crescut anual (de la 700-800
contestatii in anul 2006 la 7000-9000 contestatii in prezent).

* Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

Suplimentarea de la 2,39 mil. lei la 2,5 mil. lei se datoreaza cresterii numarului de beneficiari ai Legii nr. 341/2004, carora li se acorda orteze, proteze, materiale sanitare etc., a cheltuielilor destinate actiunilor de
comemorare a Revolutiei din Decembrie 1989, precum si a cheltuielilor pentru plata sentintelor civile.2. Diminuari ale bugetelor:

* Ministerul Administratiei si Internelor

Diminuarea in de la 9,5 mld. lei la 7,86 mld. lei se datoreaza in principal trecerii Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului. De asemenea, reducerea in anul 2012 se datoreaza si faptului ca in cursul anului 2011 numarul de posturi din minister se reduce cu 10.000 de posturi, precum si a faptului ca in anul curent au
fost prevazute fonduri pentru recensamantul populatiei si locuintelor (94,7 milioane lei), actiune specifica numai anului 2011.

* Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Diminuareade la 33,22 mld. lei la 31,93 mld. lei se datoreaza scaderii transferurilor din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj si neacordarea unor indemnizatii prevazute de
lege pentru luptatorii remarcati prin fapte deosebite in cadrul Revolutiei din Decembrie 1989.

* Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Diminuarea de la 15,9 mld. lei la 14,97 mld. lei se datoreaza in principal reduceri sumelor aferente contributiei nationale la fondurile externe nerambursabile postaderare (FEADR si FEP) la nivelul de 5% precum si reducerea sumelor
aferente imprumuturilor acordate fondurilor de garantare in vederea garantarii creditelor acordate beneficiarilor proiectelor dinantare din FEN.

* Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Diminuarea de la 3,44 mld. lei la 3,15 mld. lei se datoreaza in principal reduceri sumelor aferente programelor de: "Pietruirea, reabilitarea si/sau asfaltarea drumurilor", "Alimentarea cu apa a satelor" datorita trecerii acestora
ca finantare in cadrul PNDI, precum si a finalizarii in anul 2011 a "Programelor PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila".

* Secretariatul General al Guvernului

Diminuarea de la 964,8 mil. lei la 712,36 mil. lei se datoreaza diminuarii sumelor pentru obiectivul de investitii "Cladire Palat Victoria" cu termen de finalizare 2011, a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pre
si postaderare, a cheltuielilor aferente sustinerii cultelor pentru care in anul 2011 bugetul SGG a avut si o suplimentare din Fondul de rezerva de 35 mil lei, precum si a sumelor aferente recensamantului populatiei si locuintelor.

* Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Diminuarea de la 8,92 mld. lei la 8,71 mld. lei se datoreaza, in principal, reducerii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN) si a celor pentru active nefinanciare-titlu la care s-
au propus sume mai mici pentru finantarea cheltuielilor de capital aferente unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care, potrivit legii, se asigura cu precadere din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale
de care apartin unitatile de invatamant respective. In anul 2011, bugetul MECTS a fost suplimentat din Fondul de rezerva cu 86,2 milioane lei pentru finantarea cheltuielilor de capital aferente unitatilor de invatamant
preuniversitar.

* Ministerul Culturii si Patrimoniului National

Diminuarea de la 795,9 mil. lei la 600,406 mil. lei se datoreaza faptului ca in anul 2012 nu au fost cuprinse sume pentru Festivalul Enescu-care se desfasoara o data la 2 ani, precum si faptului ca au fost propuse sume mai mici la
titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila" ca urmare a finalizarii obiectivului Biblioteca Nationala.

* Ministerul Justitiei

Diminuarea de la 2,25 mld. lei la 2,13 mld. lei se datoreaza in principal finalizarii proiectelor PHARE si a celor finantate din fonduri externe nerambursabile.

* Academia Romana

Diminuarea de la 396,5 mil. lei la 354,3 mil. lei se datoreaza reducerii sumelor aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN).

* Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Diminuarea de la 45,5 mil. lei la 20,8 mil. lei se datoreaza in principal asigurarii in anul 2011 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a sumei de 21.283 mii lei necesare pentru finantarea cheltuielilor legate de
reprezentarea Romaniei in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii.

* Societatea Romana de Radiodifuziune

Diminuarea de la 182,67 mil. lei la 159,1 mil. lei se datoreaza diminuarii cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suporta cheltuielile aferente inchirierii statiilor si circuitelor de catre SN Radiocomunicatii.

* Societatea Romana de Televiziune

Diminuarea de la 173,1 mil. lei la 150,2 mil. lei se datoreaza diminuarii cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlu de la care se suporta cheltuielile aferente inchirierii statiilor si circuitelor de catre SN Radiocomunicatii.

* Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Diminuarea de la 546 mil. lei la 534,8 mil. lei se datoreaza finalizarii in anul 2011 a "Programelor PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila".

* Autoritatea Electorala Permanenta

Diminuarea de la 21,4 mil. lei la 15,38 mil. lei se datoreaza in principal fapturlui ca in anul 2011 s-au alocat sume (295 mii lei conform HG nr. 748/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru alegeri parlamentare
partiale. In anul 2011 s-au alocat fonduri pentru implementarea Registrului electoral (actiune specifica anului curent).

* Senatul Romaniei

Diminuarea de la 90,7 mil. lei la 85,3 mil. lei se datoreaza in principal faptului ca in anul 2011 s-au alocat sume (11 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru finantarea cheltuielilor
aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul institutiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezerva, s-au alocat credite
bugetare mai mari cu 7%.

* Camera Deputatilor

Diminuarea de la 210 mil. lei la 209,8 mil. lei se datoreaza in principal faptului ca in anul 2011 s-au alocat sume (12,1 milioane conform HG nr. 465/2011) din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului pentru finantarea
cheltuielilor aferente organizarii la Bucuresti a Sesiunii Anuale a Adunarii Parlamentare NATO. Prin proiectul de buget pe anul 2012 comparativ cu bugetul institutiei pe anul 2011, exclusiv sumele din Fondul de rezerva, s-au alocat
credite bugetare mai mari cu 6%.

Andreea Paul Vass,
consilier al Primului Ministru

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 2166 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
8 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

Nu se spun motivele pentru care se maresc fondurile Securitatilor

Hai sa zic ca la Ministerul de Externe vor fi cumparate plicurile pentru fraudarea alegerilor, stampile, tus.
Dar serviciile?
Probabil, serviciile vor asculta mai performant opozitia - de fapt asculta pe toata lumea - si vor veghea furtul electoral.
Sa traiti foarte bine.

 

Administratia prezidentiala

"Suplimentarea fondurilor de la 28,8 mil. lei la 29,6 mil. lei este pentru medalii si pentru Muzeul Cotroceni."

Remarcabil!

 

pai da, ca acolo se lucreaza cu plan : baga anul asta 600 mii

medalii, la anul se va depasi planul, vor face 651 mii, in asa fel incat nimieni sa nu ramana nemedaliat !

apropo, ce ,,merite'' trebuie sa ai ca sa te medalieze ?

Ghilotino, tu ai medalie ?!!

Cica de ce ar scade a bugetele

Eu mor acusica de batrinetze si nu am auzit de buget mai mic. Mereu e tot mai mare. Toti care avem genitalele mici sintem taxati la singe.
nn

 

Toate guvernele Boc vor intra in istorie.Datorita incompetentei!

Asta spun rezultatele obtinute in dezvoltarea tarii. La vorbe, Boc e campion mondial la kg/bors/secunda.Despre lingai,numai de bine!

 

Scad ca de obicei fondurile la Ministerul Educatiei si la Academie

Se pare ca onor (?) guvernantii nostri urasc oamenii oarecum destepti. Si e firesc. De acolo nu vor obtine probabil nici un vot. Asa ca de ce ar mai finanta activitatea daca nu ies voturi? Logic, nu?

PS Propunere: pentru Ministerul Educatiei incercati de proba pe un an varianta cu fonduri 0, pot sa garantez ca se va gasi la nivel de minister o explicatiune online foarte inflorata pentru a explica binefacerile finantarii nule: cu CERTITUDINE la anul fondurile nu vor mai scadea.

 

singura reducere adecvata perioadei de criza este cea de la TVR :

,,diminuarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile ''

asta ar trebui sa vedem la toate ministerele..

pe cand asa, se diminueaza bugetele datorita faptului ca s-au facut de cacao cu banii europeni si nu s-au realizat proiectele

Rusinos !

 

O reclamatie la ziare.com : puneti si Anexele la proiectul de buget

daca tot ati dat acel link..

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor