Care sunt sporurile luate in considerare la (re)calcularea pensiilor

   

Foarte multi pensionari se adreseaza Casei Judetene de Pensii, in vederea recalcularii pensiilor.

Acestia trebuie sa stie ca nu toate sporurile sunt avute in vedere la calcularea venitului. In schimb, sporul de vechime este luat in calcul in anumite procente. "Monitorul de Vrancea" va prezinta toate sporurile acceptate la calcularea pensiei, pentru care pensionarii ar trebui sa aduca adeverinte. n

Vrancenii care se pregatesc sa iasa la pensie trebuie sa stie ca sporul de vechime pe care l-au primit de-a lungul timpului conteaza la stabilirea punctajelor lunare, diferentiat in functie de perioada si de durata vechimii. Adrian Juravle, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vrancea a precizat ca acest lucru este reglementat de articolul 165 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. "La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inscriere a acestora in carnetul de munca, astfel: salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977; salariile nete de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991; salariile brute de la data de 1 ianuarie 1991. La determinarea punctajelor lunare, pe langa salariile prevazute se au in vedere si sporurile cu caracter permanent care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inscrise in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare", se precizeaza in respectivul articol.
Astfel, pentru perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983, sporul de vechime este: 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani; 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani; 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani; 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani. "Pentru perioada 1 septembrie 1983 -1 aprilie 1992, sporul este de: 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani; 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani; 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani; 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 ani; 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani", a detaliat directorul Adrian Juravle.
Pentru perioadele de dupa 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel inscris in carnetul de munca sau in alte acte doveditoare. In situatia in care sporul de vechime nu este trecut in carnetul de munca, solicitantul de pensie va trebui sa obtina adeverinte in acest sens de la angajatori.
Adeverintele eliberate de angajatori prin care se dovedesc sporurile cu caracter permanent, printre care regasim si sporul de vechime, trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elementele: denumirea angajatorului; datele de identificare a persoanei; perioada in care s-a desfasurat activitatea, cu mentionarea datei de incepere si de incetare a acesteia; functia, meseria sau specialitatea exercitata; denumirea sporurilor, procentul sau suma acordata; perioada in care a primit sporul si temeiul in baza caruia s-a acordat. Adeverintele trebuie sa aiba numar si data de inregistrare, stampila unitatii emitente precum si semnatura celui care conduce unitatea sau a personaei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
Nu este necesara dovedirea sporului de vechime prin adeverinte pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 1992, deoarece pentru aceasta perioada, sporul de vechime se calculeaza automat, potrivit prevederilor art. 165 alin.(3) din legea 263/2010.

Ce sporuri sunt utilizate in procesul de recalculare a pensiilor

Potrivit Anexei OUG nr. 4/ 2005, privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, sunt o serie de sporuri care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 si care vor fi utilizate la determinarea punctajelor medii anuale in cadrul procesului de evaluare a pensiilor in vederea recalcularii. Astfel, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, la determinarea punctajului mediu anual, pe langa salariile brute sau nete, dupa caz, se utilizeaza si: sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiei; sporurile cu caracter permanent, in conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992.
Dovada acestor sporuri poate fi facuta cu carnetul de munca sau cu adeverinte eliberate de angajatori sau de detinatorii arhivelor acestora. Sunt avute in vedere urmatoarele sporuri: sporul de vechime in munca, despre care am relatat in prima parte a acestui articol; sporuri, indemnizatii si majorari ale retributiei tarifare prevazute in Legea nr. 57/1974, modificata si republicata in 1980. Acestea sunt: sporul pentru munca in conditii deosebite acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala; majorarea retributiei tarifare cu pana la 10% pentru conditii grele de munca; sporul de santier acordat personalului nelocalnic conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala; indemnizatia de pana la 10% acordata sefului de echipa sau de brigada care conduce formatia de lucru. Pentru unele activitati specifice, cuantumul indemnizatiei era diferentiat dupa cum urmeaza: 2,50 - 18 lei/zi in industria miniera; pana la 1,3% din retributia realizata de formatia condusa in exploatarile forestiere.
Se mai ia in calcul: majorarea retributiei tarifare cu procente cuprinse intre 5% si 25%, acordata pentru categoriile de personal prevazute in Anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1976; indemnizatia de pana la 10% acordata personalului navigant si insotitorilor personalului navigant aerian, in timpul zborului; majorarea retributiei tarifare lunare cu 1 - 2 clase pentru persoanele carora li s-a conferit, in conditiile stabilite de lege, "gradatia de merit", astfel: personalului de conducere din activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica; cadrelor didactice definitive cu o vechime in invatamant de cel putin 30 de ani; cadrelor sanitare cu o vechime in munca de peste 30 de ani; cadrelor de specialitate artistica incadrate la ultima gradatie (art. 159); majorarea retributiei tarifare cu 5 - 10% acordata muncitorilor incadrati la categoria a III-a inclusiv, care executa incaltaminte de tip "Romarta" si confectii din piele si blana , dupa comanda, la casele de moda (anexa IV); majorarea retributiei tarifare cu 5% acordata muncitorilor care lucreaza la locurile de munca direct productive in subteran (anexa IV); majorarea retributiei tarifare cu pana la 25% pentru personalul care a desfasurat activitate la spitalele Elias si Alexandru Sahia, Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 si Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Bucuresti (anexa nr. IV - cap Ocrotirea sanatatii); majorarea retributiei tarifare cu pana la 15% pentru personalul care a desfasurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala; sumele acordate persoanelor care indeplinesc functia de sofer si in mod suplimentar efectueaza si activitati de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, manuitor de valori; majorarea retributiei tarifare cu 35% pentru nevazatorii incadrati in gradul I de invaliditate si cu 15% pentru nevazatorii incadrati in gradul II de invaliditate (art. 197).

Ce venituri se mai iau in consideratie

Se mai ia in calcul, in procesul de reclaculare indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere acordata: profesorilor, conferentiarilor si lectorilor - sefi de lucrari titulari din invatamantul superior, pentru perioada cat sunt numiti in functii de conducere in unitatile de cercetare si inginerie tehnologica; sefilor de programe de cercetare si de introducere a tehnologiilor care prezinta importanta deosebita, pe durata realizarii programelor; cadrelor medicale care indeplinesc functia de medic director si medic inspector din directiile sanitare , precum si cea acordata persoanelor care indeplinesc functia de inspector scolar din inspectoratele scolare; cadrelor sanitare care indeplinesc functii de conducere; cadrelor de specialitatea artistica care in afara functiei artistice indeplinesc functii de conducere; indemnizatiile acordate cadrelor didactice care: indeplinesc functii de director si director adjunct de unitate scolara si sef catedra in invatamantul superior; desfasoara activitate de diriginte de clasa; predau in acelasi timp la 2 - 4 clase in invatamantul primar; majorarea retributiei tarifare cu 2 clase de retribuire pentru personalul care lucreaza in casele de copii si in scolile speciale pentru copii cu deficiente si cu o clasa de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiente.
Sporul acordat personalului civil care a desfasurat activitate in cadrul unitatilor militare apartinand MApN si MI este stabilit pe transe astfel: majorarea de pana la 20% a retributiei tarifare pentru persoanele care si-au desfasurat activitatea in societati mixte; majorarea cu 20 - 25% a retributiei tarifare a personalului roman care si-a desfasurat activitatea in ambasade; sporul pentru munca in timpul noptii de 15 - 25%, precum si cel de 15 - 45% pentru personalul din navigatia fluviala. De asemenea, conteaza si: sporul de pana la 14% - care face parte din retributia tarifara - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum si pentru personalul Centrului National al Industriei Aeronautice Romane si al unitatilor subordonate sau din alte unitati care participa efectiv la realizarea, controlul si urmarirea fabricatiei tehnicii de aviatie si la repararea acesteia, asa cum este prevazut la pct. 3 din Nota de la subsolul Anexei IV, cap.I, A, a, - Legea nr.57/1974.
Mai conteaza: indemnizatia pentru conducerea formatiei de lucru in activitatea incarcari-descarcari in procent de 10 % din retributia realizata in acord (pag.93 din Legea nr.57/1974); indemnizatia prevazuta la art.70 din aceeasi lege pentru conducatorul formatiei de lucru de docheri.
Indemnizatia prevazuta la capitolul II - Ocrotirea sanatatii,(pag.128 din Legea nr.57/1974), se ia in calcul astfel: Indemnizatiile si alte plati pentru activitati prestate in afara obligatiilor functiei de baza si care nu fac parte din retributie; indemnizatiile lunare ce se acorda cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor, etc.) pentru indeplinirea unor functii de conducere in unitatile de arta si cinematografie in afara obligatiilor de serviciu de la functia de baza, care nu fac parte din retributia tarifara; indemnizatia lunara pentru unele activitati prestate in afara functiei de baza; indemnizatia de conducere pe tipuri, toate acestea conform aceleiasi Legi nr.57/1974.
Alte sporuri acordate de catre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative in vigoare in diverse perioade, evidentiate impreuna cu salariile aferente in statele de plata si pentru care s-a datorat si virat contributia de asigurari sociale.

Sporurile cu caracter permanent, conform Legii nr.49/1992

Sporurile cu caracter permanent in conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 sunt: sporul de vechime in munca; sporul pentru lucru in subteran, precum si pentru lucru pe platformele marine de foraj si extractie; indemnizatia de zbor; sporul pentru conditii grele de munca; sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal; sporul pentru exercitarea unei functii suplimentare; alte sporuri cu caracter permanent prevazute de legislatia specifica fiecarui domeniu de activitate sau prevazute in contractele colective si individuale de munca. "Aceste sporuri se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual atat pentru perioadele anterioare cat si pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992", se precizeaza in materialul informativ al Casei Nationale de Pensii.

Ce venituri nu se iau in calcul la stabilirea punctajului mediu anual

Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie sau dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale; participarea la beneficii a salariatilor din unitatile economice; premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite; recompensele cu caracter limitat acordate personalului din unele sectoare de activitate; diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer; drepturile de autor; drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, in cazul desfacerii contractului de munca; al 13-lea salariu; alte sporuri care nu au avut caracter permanent.
Luni, 02 Septembrie 2013, ora 05:05
Sursa: Monitorul de Vrancea

Articol citit de 15553 ori


Monitorul de Vrancea
Cele mai citite stiri
Astazi incepe depunerea dosarelor pentru obtinerea gradatiilor de merit. In Vrancea sunt disponibile 160 de locuri
Astazi incepe depunerea dosarelor pentru obtinerea gradatiilor de merit. Cadrele didactice care ...
A murit profesorul universitar, fost elev al Liceului pedagogic Focsani, HANIBAL DINU DUMITRASCU
Tristul anunt a fost facut astazi duminica 20.05.2018 de fostul coleg de banca al lui HANIBAL DINU ...
A murit profesorul universitar originar din Vrancea,HANIBAL DINU DUMITRASCU
Tristul anunt a fost facut astazi duminica 20.05.2018 de fostul coleg de banca al lui HANIBAL DINU ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor